Cartell XXXVI Volta a peu a Pego

Cartell XXXVI Volta a peu a Pego

XXXVI Volta a Peu a Pego

sábado, 9 de marzo de 2013

NORMATIVA DE LA XXXI VOLTA A PEU PEGO 2013


NORMATIVA DE LA XXXI VOLTA A PEU PEGO 2013.

ARTICULE 01.
L'Associació Cultural Dorsal 19 colabora amb el M.I. Ajuntament de Pego en la organizacio el dia 4 de maig del 2013 la XXXI Volta a Peu a Pego, l'eixida i meta de la qual estaran ubicades en el passeig Cervantes, començant la competició en les categories inferiors a partir de les 17,00 successivament fins a arribar a les 19:00 h, per a iniciar la carrera de les categories d'adults amb un recorregut sobre la distància de 10.000 m.  

ARTICULE 02.
Tots els participants, a l'inscriure's, accepten el present Reglament. En cas de dubte prevaldrà el criteri del Comité Organitzador. L'Organització es reserva el dret de modificar o ampliar el Reglament sense previ avís.

ARTICULE 03.
L'Organització no es fa responsable dels possibles danys i/o lesions que es pogueren ocasionar al públic per negligència, igualment als corredors al participar en la prova. És responsabilitat de cada atleta conéixer el seu estat de salut per a afrontar l'activitat. L'atleta declara estar en condicions físiques òptimes per a realitzar esta prova i ho fa davall la seua sencera responsabilitat, eximint de tot a l'Organització de la Prova.

ARTICULE 04.
Les inscripcions es podran realitzar atraves de la pagina Web: http://www.somesport.Com/circuitapeu/index.Html
Els atletes inscrits i en el cas de menors, els seus representants legals o tutors, autoritzen als organitzadors de l'esdeveniment a la gravació total o parcial de la seua participació en el mateix per mitjà de fotografies, pel·lícules, televisió, ràdio, vídeo i qualsevol altre mitjà conegut o per conéixer i cedixen tots els drets relatius a la seua explotació comercial i publicitària que consideren oportú exercitar, sense dret per la seua banda a rebre compensació.

ARTICULE 05.
Seguint el criteri de l'organització, existiran dos llocs d'avituallament líquid, un en el Km 5 i un altre en Meta.

ARTICULE 06.
El circuit estarà completament tancat al trànsit i els únics vehicles que podran seguir la prova seran els designats per l'Organització. La Policia Municipal sancionarà expressament als vehicles i bicicletes no autoritzades.
  
ARTICULE 07.
Tots els participants inscrits estaran coberts per una Pòlissa d'Assegurança d'accidents, concertada per l'Organització, que cobrirà els accidents que es produïsquen com a conseqüència directa del desenrotllament de la prova, i mai com a derivació d'una patologia o tara latent, lesió, imprudència, negligència, inobservança de les lleis i de l'articulat del Reglament, etc., ni els produïts en els desplaçaments al i des del lloc en què es desenrotlle la carrera.

ARTICULE 08.
Es realitzaran les següents classificacions, tant en la categoria masculina com femenina.

BENJAMÍ
MASCULÍ i FEMENÍ
Nascuts el 2003 i 2004
ALEVÍ
MASCULÍ i FEMENÍ
Nascuts el 2001 i 2002
INFANTIL
MASCULÍ i FEMENÍ
Nascuts el 1999 i 2000
CADETS
MASCULÍ i FEMENÍ
Nascuts el 1997 i 1998

ADULTS

JUVENILS FEMENÍ
Nascudes el 1995 i 1996
JUVENILS MASCULÍ
Nascuts el 1995 i 1996
SENIOR FEMENÍ
Nascudes de 1979 a 1994
SENIOR MASCULÍ
Nascuts de 1974 a 1994
VETERANES A FEMENÍ
Nascudes de 1969 a 1978
VETERANS A MASCULÍ
Nascuts de 1964 a 1973
VETERANES B FEMENÍ
Nascudes el 1959 a 1968
VETERANS B MASCULÍ
Nascuts de 1954 a 1963
VETERANES C FEMENÍ
Nascudes el 1958 i anteriors
VETERANS C MASCULÍ
Nascuts el 1953 i anteriors

ARTICULE 09.
Les distàncies ha recórrer per les següents categories tant masculines com femenines són les següents:
BENJAMIN.- 750 metres.
ALEVÍ.- 1280 metres.
INFANTIL.- 1800 metres.
CADETS.- 2320 metres.
TOTES LES CATEGORIES D'ADULTS.- 10.000 metres.

ARTICULE 10.
El cronometratge es realitzarà per mitjà de Dorsal i Xip, per la qual cosa resulta OBLIGATÒRIA la seua utilització. Hi haurà controls en eixida, km 5 i meta, havent de passar tots els corredors obligatòriament per les estores de control.  

ARTICULE 11.
SERAN AUTOMÀTICAMENT DESQUALIFICATS DE LA PROVA TOTS ELS CORREDORS QUE:   
- No passen pels punts de control establits.  
- No realitzen el recorregut complet.  
- Alteren o oculten la publicitat del dorsal.  
- Porten el dorsal adjudicat a un altre corredor.  
- No porten el dorsal original assignat per a esta edició.  
- Entren en META sense dorsal.
- Entren en META sense xip. 
- No atenguen a les instruccions dels jutges i/o personal de l'organització
Els corredors desqualificats perdran automàticament tota opció als premis.
Per a tots estos corredors l'organització habilitara un desviació amb la finalitat que no arriben a la línia de META.  

ARTICULE 12.
L'Organització publicarà unes classificacions oficioses en la seua pàgina Web el dia 7 de maig, moment a partir del qual podran presentar-se les reclamacions que s'estimen oportunes. Totes les classificacions són competència únicament i exclusivament dels membres de l'Organització pel que qualsevol reclamació sobre les mateixes, hauran d'entregar-se a Dorsal 19  per escrit abans de les 20  Hores del dimarts següent a la celebració de la prova. L'organització comunicarà les resolucions en un termini màxim de 7 dies, a partir del qual les classificacions es consideraran definitives.    
PREMIS INDIVIDUALS.  
TROFEUS.
S'entregaran trofeus a la classificació general masculina (3 primers) i femenina (3 primeres), i als tres primers i primeres de cada categoria oficial, així com als tres primers i a les tres primeres corredors locals.  

ARTICULE 13.
A les 20,30 hores en la Meta es procedirà a l'entrega de trofeus en el podi, als tres primers de la classificació general i als tres primers/es de la classificació general masculina i femenina.

ARTICULE 14.
Els trofeus corresponents a les classificacions per categories de la classificació masculina i de la classificació femenina s'entregaren a continuació i quedaran a disposició dels corredors en Dorsal 19 des del dia 9 de maig fins al 31 del mateix mes. A partir d'eixa data es perdrà el dret a rebre el trofeu.  

ARTICULE 15.
Tots els participants, pel fet de formalitzar la inscripció accepten el present Reglament i donen el seu consentiment perquè Dorsal 19 per si mateix o per mitjà de terceres entitats, tracten informativament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seues dades de caràcter personal, així com la seua imatge dins de la prova per mitjà de fotografies, vídeo , etc.
D'acord amb el que establix la Llei orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de la protecció de dades de caràcter personal, el participant podrà exercir el seu dret d'accés a estos fitxers amb l'objecte de rectificar o cancel·lar de forma parcial o total el seu contingut. Per a exercitar este dret haurà de sol·licitar-ho per escrit al domicili social de Dorsal 19 ( C/ Fra Ferran Alcina, 5  03780 Pego (Alacant).